TESNE PRED SKUTOČNE DOBRÝM ROZHOVOROM.

NAPÍŠTE NÁM.

Vaše meno (povinné pole)

Vaša e-mailová adresa (povinné pole)

Predmet

Uveďte, prosím, ktorej oblasti sa týka vaša správa (povinné pole). Zvoľte “HR” pre žiadosť o prijatie do zamestnania a ďalšie personálne témy.

Vaša správa

Nahrať súbor (napr. žiadosť o prijatie do zamestnania alebo životopis)
(Formát: PDF a max. 9 megabajtov)

Súhlasím s tým,
aby do kontaktného formulára mnou zadané osobné údaje, predovšetkým: meno, spoločnosť, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, boli uložené a spracovávané spoločnosťou Reutter GmbH v súlade s nasledujúcim “vyhlásením o súhlase s EU-GDRP”, a mohli byť použité za účelom kontaktovania ma a zodpovedania mojich otázok.

Vyhlásenie o súhlase v súlade s EU-GDPR (General Data Protection Regulation):
Vaše dáta nebudú poskytnuté tretím stranám ani použité žiadnym iným spôsobom.
Za podmienok stanovených v Zákone máte: právo na prístup, opravu, obmedzenie spracovania, výmaz, vznesenie námietky proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť údajov, ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracovaním a to písomne alebo elektronicky. V súlade s § 15 GDPR môžete požiadať spoločnosť Reutter aby Vás detailne informovala o spracovávaných osobných údajoch vzťahujúcich sa k Vašej osobe. v Súlade s § 17 GDPR môžete kedykoľvek požiadať spoločnosť Reutter o zablokovanie, vymazanie, úpravu osobných údajov.

Vami udelený súhlas máte právo bez udania dôvodu, s účinnosťou do budúcnosti, zmeniť, prípadne úplne odvolať. Odvolanie súhlasu je možné urobiť písomne na adrese: Reutter GmbH, Hans-Paul-Kaysser Straße 10, 71397 Leutenbach alebo mailom: data_protection@reutter-group.com Vznesením Vašej žiadosť Vám nevzniknú okrem nákladov na jej zaslanie žiadne ďalšie náklady.
Môžete tiež podať sťažnosť na „Úrad pre ochranu osobných údajov“ v prípade, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

DOMA NA CELOM SVETE.

NEMECKO

Reutter GmbH
Innovative Verschlusstechnik
Hans-Paul-Kaysser-Str. 10
71397 Leutenbach

Phone: +49 7195 95987-0
Fax: +49 7195 95987 11
info.de(Replace this parenthesis with the @ sign)reutter-group.com

MEXIKO

Reutter FG S. de R.L. de C.V.
Av Hermenegildo Galeana # 8,
lote 03, Mz 03
62715 Ayala, Morelos

Phone: +1 248 466 0652
Fax: +52 735 353 2844
info.mex(Replace this parenthesis with the @ sign)reutter-group.com">info.mex(Replace this parenthesis with the @ sign)reutter-group.com

INDIA

Reutter
Innovative Closure
Technologies P Ltd.
31 NP SIDCO Industrial Estate
Ambattur, Chennai 600 098

Phone: +91 44 4207 7909
info.in(Replace this parenthesis with the @ sign)reutter-group.com">info.in(Replace this parenthesis with the @ sign)reutter-group.com

Do rodiny Reutter patria aj Jost Automotive a ITIB